Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa − lékaři

LÉKAŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Odbor revizí a vykazování zdravotní péče

více

SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ

I. interní klinika - klinika hematologie

více

SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ

Geriatrická klinika

více

LÉKAŘ JIRP

Klinika dětského a dorostového lékařství

více

LÉKAŘ ASISTENT

Klinika dětského a dorostového lékařství

více

LÉKAŘ

Gynekologicko−porodnická klinika - neonatologické oddělení

více

LÉKAŘ ALERGOLOG

Klinika dětského a dorostového lékařství

více

VEDOUCÍ LÉKAŘ

Onkologická klinika - pracoviště radioterapie

více

KLINICKÝ RADIOLOGICKÝ FYZIK

Oddělení radiační ochrany

více

LÉKAŘ

Ústav tělovýchovného lékařství

více Orientační plán nemocnice

Česky