Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa − nelékařská zdravotnická povolání

Registrované všeobecné sestry

Zdravotnický záchranář

VFN Praha přijme zdravotnické záchranáře

více

Zástupkyně vrchní sestry

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK

více

Radiologický asistent

Onkologická klinika

více

Všeobecná sestra

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie

více

Radiologický technik / asistent

Oddělení radiační ochrany

více

Všeobecná sestra

ORL oddělení

více

Všeobecná sestra

Onkologická klinika

více

Všeobecná sestra

Klinika adiktologie

více

Zdravotní laborant

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

více Orientační plán nemocnice

Česky