Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa − ostatní

ODBORNÝ REFERENT NÁKUPU ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Odbor zdravotnické techniky a metrologie

více

ODBORNÝ REFERENT BOZP a PO

Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti

více

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ ve VFN

Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání

více

DOKUMENTÁTOR

Ústav soudního lékařství

více

ODBORNÝ REFERENT EVIDENCE ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Obchodní úsek – odbor zdravotnické techniky

více

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK DO RECEPCE

Radiodiagnostická klinika

více

PERSONÁLNĚ MZDOVÝ REFERENT

Personální úsek/Zaměstnanecký odbor

více

VYCHOVATELKA

Dětský koutek

více

KOORDINAČNÍ A PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK

Klinika dětského a dorostového lékařství

více

SPRÁVCE PŘÍSTROJŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Fakultní transfuzní oddělení

více Orientační plán nemocnice

Česky