Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa − ostatní

UČITELKA MŠ

Mateřská škola pro děti zaměstnanců VFN

více

KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK

Úsek léčebné péče

více

METODIK VYKAZOVÁNÍ

Odbor vyúčtování a úhrad zdravotní péče

více

ANALYTIK

Odbor vyúčtování a úhrad zdravotní péče

více

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE – SPRÁVA CIZINCŮ

Gynekologicko – porodnická klinika

více

KUCHAŘ

Technicko − provozní úsek, Odbor léčebné výživy a stravování

více

MZDOVÁ ÚČETNÍ/PERSONALISTKA

Personální úsek

více

ODBORNÝ REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

Technicko – provozní úsek, Odbor zdravotnické techniky

více

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE RECEPCE

Gynekologicko – porodnická klinika

více

MANAŽER BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Úsek informatiky

více Orientační plán nemocnice

Česky