Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa - další nelékaři

ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH

Centrální hematologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a lab. diagnostiky (ÚLBLD)

více

ERGOTERAPEUT

Psychiatrická klinika

více

KLINICKÝ FARMACEUT

Oddělení klinické farmakologie a farmacie

více

FARMACEUTICKÝ ASISTENT

Ústav nukleární medicíny

více

ERGOTERAPEUT

Geriatrická klinika

více

DENTÁLNÍ HYGIENISTA

Stomatologická klinika

více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Oddělení nemocniční hygieny

více Orientační plán nemocnice

Česky