Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Volná místa - všeobecná sestra

VŠEOBECNÁ SESTRA

II. interní klinika – klinika kardiologie

více

VŠEOBECNÁ SESTRA - JIP

II. interní klinika – klinika kardiologie - JIP

více

STANIČNÍ SESTRA

Klinika adiktologie, Detoxifikační jednotka.

více

VŠEOBECNÁ SESTRA

KARIM - Centrální interní příjem

více

VŠEOBECNÁ SESTRA

I. TRN – ambulance u lůžkového oddělení

více

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA

Neurologická klinika

více

VŠEOBECNÁ SESTRA - ambulance

II. chirurgická klinika - ambulance

více

VŠEOBECNÁ SESTRA

Klinika adiktologie

více

PRAKTICKÁ SESTRA

Klinika dětského a dorostového lékařství

více

VŠEOBECNÁ SESTRA - Oddělení JIRP

Klinika dětského a dorostového lékařství

více Orientační plán nemocnice

Česky