Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Novinky

Žehnání adventních věnců

Při Bohoslužbě dne 28.11. v 17.30 v Kapli svatého Kříže u Apolináře Vám budou požehnány Vámi přinesené adventní věnce

více

Dnes jsme na Urologické klinice pokřtili kalendář Batist

Dnes jsme na Urologické klinice pokřtili kalendář Batist Nej Sestřičky v rámci kterého klinika obdržela šek v hodnotě 10 000 Kč. Děkujeme! 😊

více

​14. 11. 2018 - POZNEJTE PŘÍZNAKY CUKROVKY

Ve 13:00 startuje již 15. ročník Pochodu proti diabetu. Účastí na pochodu s námi oslavíte Světový den diabetu a pomůžete upozornit na narůstající problém diabetu 2. typu.

I chůze muže být prevencí diabetu.

více

Výstava - Létající lékaři

Ústav věděckých informací 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2, 13. 11. - 16. 12. 2018

více

ŽIVOT VE DVOU aneb jak pečovat o stomii

Setkání pro pacienty se stomií 10. 11. 2018

více

19. konference Tabák a zdraví

Ve středu 7. listopadu 2018 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu

více

Všeobecná fakultní nemocnice obdržela dotaci na pořízení specializované techniky

Hlavní město Praha darovalo dotaci na vysoce specializované vybavení vozů určených pro převoz kriticky nemocných pacientů v rámci jednotlivých klinik VFN.

více

Péče o pacienta před, při a po radiační terapii

Edukační seminář ve čtvrtek 22. 11. 2018

více

Oslavy 70. let vzniku Apolináře - Klinika adiktologie

7. 9. 1948 zahájilo pod vedením MUDr. J. Skály v budově u kostela sv. Apolináře činnost protialkoholní odd. Psychiatrické kliniky

více

Nábor dobrovolníků

Hledáme dobrovolníky do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

více Orientační plán nemocnice

Česky