Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Odborné akce

Kalendář

2. Seemanův den

23.09.2017 08:00 – 23.09.2017 15:00

Dne 23. září 2017 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a ČS ORL CHHK odborné sympozium s audiologickým zaměřením jako vzpomínku na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. Foniatrické celostátní sympozium se konalo v krásném sále refektáře Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí. Bylo věnované tématům, která navazují na práce prof. Nováka, který zemřel před 10 lety.

více

XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres

Ve dnech 13. – 15. 9. 2012 v Praze proběhly XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres. Organizátorem byla Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha. Záštitu nad akcí převzala ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc. Odborné setkání se konalo při příležitosti 90. výročí založení oboru foniatrie prof. MUDr. Miloslavem Seemanem. Význam našeho kongresu byl potvrzen účastí předsedkyně Unie evropských foniatrů prof. Antoinette am Zehnhoff–Diennesen, MD, PhD.

více

Seemanův den 2012

Dne 17. února 2012 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ke 120. výročí narození prof. MUDr. Miloslava Seemana, zakladatele oboru foniatrie v Evropě a v Československu, odborné sympozium Seemanův den.

více

XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 5. česko-slovenský foniatrický kongres 2007

Ve dnech 3. – 5.10.2007 pořádala Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze spolu se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii ČS pro ORL a CHHK XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 5. česko-slovenský foniatrický kongres pod záštitou Ing. Livie Klausové, CSc., manželky prezidenta ČR, ředitele VFN MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Setkání se konalo při příležitosti 85. výročí založení oboru foniatrie v Československu a k 50. výročí založení Foniatrické kliniky.

více Orientační plán nemocnice

Česky