Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Odborné akce

Kalendář

2. Seemanův den

23.09.2017 08:00 – 23.09.2017 15:00

Dne 23. září 2017 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a ČS ORL CHHK odborné sympozium s audiologickým zaměřením jako vzpomínku na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. Foniatrické celostátní sympozium se konalo v krásném sále refektáře Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí. Bylo věnované tématům, která navazují na práce prof. Nováka, který zemřel před 10 lety.

více Orientační plán nemocnice

Česky