Přeskočit na: obsah stránky | hlavní navigaci | vyhledávání

Odborné akce

Kalendář

2. Seemanův den

23.09.2017 08:00 – 23.09.2017 15:00

Dne 23. září 2017 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a ČS ORL CHHK odborné sympozium s audiologickým zaměřením jako vzpomínku na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. Foniatrické celostátní sympozium se konalo v krásném sále refektáře Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí. Bylo věnované tématům, která navazují na práce prof. Nováka, který zemřel před 10 lety.

více

Poslat na email Orientační plán nemocnice

Česky