RADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Oddělení magnetické rezonance

Adresa: Kateřinská 468/30, 128 21, Praha 2 (budova Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, přízemí)
tel.: +420 224 969 570

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Úsekový ra. asistent: Bc. Miroslav Kron, DiS.

Úvod
Na oddělení magnetické rezonance (MR), Radiodiagnostické kliniky jsou v provozu dva MR přístroje, umožňující celotělové zobrazování. Achieva, Philips (1,5T) byla nainstalována v roce 2009, ke konci roku 2015 byl uveden do provozu druhý MR přístroj Skyra, Siemens (3T). Oddělení má celodenní provoz. Na pracovišti je zaměstnáno 5 radiologických asistentů, 5 kmenových lékařů a lékaři provádějící specifické typy zobrazení.
Oddělení MR společně s oddělením výpočetní tomografie (CT) tvoří neuroradiologickou jednotku v rámci Radiodiagnostické kliniky, umístěnou v budově Neurologické kliniky v Kateřinské ulici č. 30.
Na oddělení MR je prováděno celé spektrum MR zobrazení. Mimo neuroradiologie, která je stále hlavním zaměřením, jsou prováděna vyšetření prakticky ze všech oblastí medicíny vhodných pro danou modalitu. Jedná se o vyšetření muskuloskeletárního aparátu (kolenního kloubu, kyčelního kloubu, hlezenního kloubu, drobných kloubů ruky a nohy, ramenního kloubu, loketního kloubu a temporomandibulárního skloubení), MR prsní žlázy, MR malé pánve, MR jater, MR pankreatu, MR ledvin, MR žlučových cest, MR cév, MR srdce, multiparametrické MR prostaty a prenatální MR zobrazení plodu. Tato vyšetření provádíme v rámci indikací lékařů VFN i ambulantních specialistů mimo fakultní nemocnici a lékařů z ostatních nemocnic. Některá vyšetření jsou vysoce specializovaná, jsou navázaná na unikátní klinická centra VFN, kde jsou vyšetřováni pacienti z celé republiky.

Na pracovišti probíhá pregraduální výuka magnetické rezonance a neuroradiologie v rámci předmětu Radiodiagnostika, postgraduální výuka lékařů v zobrazovacích metodách a neuroradiologii, pracoviště je akreditováno jako školící centrum lékařů pro předatestační přípravu. Na pracovišti probíhají i mezinárodní workshopy a preceptor shipy.
Pracoviště se podílí na řešení výzkumných projektů a grantů se zaměřením na neuroradiologii (roztroušenou sklerózu, neurodegenerativní onemocnění, metanolovou intoxikaci, střádavá onemocnění, geneticky podmíněná vzácná onemocnění, poruchy spánku), podílí se na řešení projektů komplexního kardiovaskulárního centra, onkogynekologického centra a dalších.
Informace pro pacienty
Sekretariát MR: +420 224 969 560
Magnetická rezonance (MR) je vyšetření různých oblastí lidského těla, hlavy a končetin. Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silné magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit strukturu orgánů s vysokým prostorovým rozlišením a informuje detailně o patologických ložiscích. V tomto ohledu má MR mezi všemi zobrazovacími metodami výsadní postavení. Vyšetření magnetickou rezonancí umožňuje zkvalitnit a zrychlit diagnostiku celé řady onemocnění.

Péče a doporučení po vyšetření
⦁ Vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření můžete pokračovat ve svém programu.
⦁ Pokud by nastaly nějaké komplikace (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu pracovníky MR, kteří rádi pomohou.
Pacient bude magnetickou rezonancí vyšetřen pouze na základě řádně a kompletně vyplněné žádanky.
V případě vyšetření s podáním kontrastní látky
Většina vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky do žíly. O nutnosti aplikace kontrastní látky rozhoduje lékař MR pracoviště. Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy. Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na Vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.
Jaký je průběh vyšetření
⦁ Budete se řídit pokyny personálu na pracovišti MR.
⦁ Po příchodu na MR pracoviště budete požádáni, abyste si přečetli a podepsali poučení (tzv. informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření.
⦁ Souhlas si můžete stáhnout přímo zde ve formátu PDF. Je možné si ho předem vytisknout a již vyplněný ho donést s sebou na vyšetření. Pokud budou z Vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření. Předejde se tak možným komplikacím.
⦁ Poté, co Vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci a převléknete se do připraveného pláště. Veškeré cenné osobní věci zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření a nikdo k nim nebude mít přístup. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba Váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny.
⦁ Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajede do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje. Prostor není nijak uzavřen. Během vyšetření se nesmíte hýbat, a abychom toho dosáhli, bude vyšetřovaná část těla pohodlně podložena nebo fixována. Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává. Personál Vám z tohoto důvodu nabídne sluchátka.
⦁ Pro Vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s Vámi budou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a rádi v případě potřeby pomohou.
⦁ Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20-30 min, ve výjimečných případech až 60 minut. Po celou dobu je nutné v klidu ležet a vyvarovat se jakýchkoliv pohybů. Neklid při vyšetření zhoršuje kvalitu zobrazení.
Kde se vyšetření provádí
Oddělení magnetické rezonance je umístěno v budově Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, ulice Kateřinská 30, Praha 2, 128 08 v přízemí.
Další implantáty a výkony, jejichž přítomnost může znamenat určitá omezení
Pokud máte v těle implantovaný kovový materiál, je nutné o tom informovat lékaře, který indikuje Vaše vyšetření. Pokud jste v době vyšetření těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat lékaře. Pokud kojíte a Vaše vyšetření vyžaduje aplikaci kontrastní látky, je nutné kojení na dobu 24 hod po aplikaci kontrastní látky přerušit.
Mám klaustrofobii a lékař mi předepsal MR
Zkontaktujte naše MR pracoviště na linku 5461 v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hodinou, naši radiologičtí asistenti s Vámi prodiskutují možnosti, jak vyšetření co nejlépe absolvovat. Vyšetření trvá většinou do 30 minut a Vy ležíte v přístroji, který má tvar „trubky“, která je z obou stran otevřená. Je třeba ležet v klidu a nehýbat se. Na mírnou klaustrofobii Vám může Váš ošetřující lékař nebo Váš praktický lékař předepsat medikaci na uklidnění. V takovém případě bude vhodné, abyste si s sebou pozvali doprovod, a nesmíte řídit motorová vozidla. Další možností je vyšetření provést v analgosedaci či celkové anestezii za přítomnosti specializovaného lékaře - anesteziologa. Ovšem tento postup vyžaduje mít zvláštní interní vyšetření před samotným MR vyšetřením a dále po vyšetření strávíte nějaký čas na lůžkovém oddělení, než budete propuštěni domů.
Absolutní kontraindikace (překážka) vyšetření MR
Vyšetření magnetickou rezonancí nemůžete podstoupit, pokud máte MR nekompatibilní kardiostimulátor, kovovou střepinu v oku nebo cévní svorky intrakraniálně z neznámého materiálu.
Příprava k MR vyšetření
⦁ Pro většinu vyšetřovaných oblastí na magnetické rezonanci není nutná žádná speciální příprava. A to ani před případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být pacient nalačno. Výrazný problém mohou působit kovové předměty v kapsách nebo na těle a dále pak syntetické látky, ze kterých je vyrobeno oblečení. Proto doporučujeme, abyste si na MR vyšetření vzali nejlépe bavlněné tričko . Stejně tak by bylo vhodné doma zanechat šperky (náhrdelníky a náušnice), které byste stejně museli před vyšetřením odložit v kabince. V některých případech je ovšem příprava před MR vyšetřením nezbytná.
⦁ MR enterografie (vyšetření tenkého střeva): Den před vyšetřením odpoledne již nesmíte jíst, od 12. do 20. hodiny vypijte 1,5 až 2 litry čisté vody, aby se pročistilo tenké střevo. V den vyšetření od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit. Na MR vyšetření si s sebou přineste 1,5 litru neperlivé vody, do které Vám obsluha MR namíchá Mannitol – látku která pomůže zobrazit celé tenké střevo. Takto rozředěný Mannitol budete muset během půl hodiny před vyšetřením vypít, proto se na MR dostavte o 45 minut dříve, nežli je čas na pozvánce, aby byl na Vaši přípravu dostatek času.
⦁ MR dutiny břišní (vyšetření jater, ledvin, žlučových cest, slinivky): Před tímto vyšetřením postačí 6 hodin nejíst, nepít a nekouřit.
⦁ Pokud užíváte jakékoliv léky, vezměte si je v obvyklou dobu a zapijte je menším množstvím vody.
⦁ Na MR vyšetření se dostavte 15 minut před uvedeným časem vyšetření, budete u nás vyplňovat informovaný souhlas pro vyšetření.
Jaká rizika může přinést vyšetření MR
Dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organismus. I když je vyšetření bezpečné, existují rizikové faktory, které je potřeba zohlednit, abychom předešli případným komplikacím. Jedná se zejména o existenci kovových předmětů v těle pacienta. Jestliže jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být na MR vyšetřeni. Takovou skutečnost však musíte vždy před MR vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.