Primář
| KARIM, Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

Požadavky:

 • Specializovaná způsobilost v oboru anestezie a resuscitace 2. stupně
 • Minimálně 8 let praxe v oboru
 • Schopnost vedení lidí
 • Znalost ekonomiky ve zdravotnictví
 • Znalost AJ
 • Publikační a přednášková činnost
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Manažerské dovednosti

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Průvodní dopis
 • Osobní dotazník
 • Životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Písemná koncepce řízení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN
 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení ve smyslu §4 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Písemné přihlášky zasílejte do 31.1.2020 na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro lidské zdroje

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!