Primář
| Ústav imunologie a mikrobiologie

Požadavky:

 • Specializovaná způsobilost v oboru interní lékařství I. stupně
 • Specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie
 • Minimálně 8 let praxe v oboru
 • Schopnost vedení lidí
 • Znalost ekonomiky ve zdravotnictví
 • Znalost AJ
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Manažerské dovednosti

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Osobní dotazník
 • Životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Písemná koncepce řízení Ústavu imunologie a mikrobiologie VFN
 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení ve smyslu §4 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Písemné přihlášky zasílejte do 31.3.2021 na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro lidské zdroje

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!