Primář (m/ž)
| Gynekologicko-porodnická klinika

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Primář Gynekologicko-porodnické kliniky

Požadavky

 • Specializace v oboru gynekologie a porodnictví,
 • minimálně 8 let praxe v oboru,
 • znalost ekonomiky ve zdravotnictví,
 • velmi dobré komunikační schopnosti,
 • manažerské schopnosti.
   

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat

 • Osobní dotazník,
 • životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • písemná koncepce řízení Gynekologicko-porodnické kliniky,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení ve smyslu §4 zákona č. 451/1991 Sb.
   

Písemné přihlášky zasílejte do 09.06.2023 na adresu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro lidské zdroje

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!