Vedoucí lékárník
| Nemocniční lékárna

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Vedoucí lékárník nemocniční lékárny

Požadavky:

 • Úspěšné absolvování magisterského studia farmacie
 • Specializovaná způsobilost v oboru nemocniční lékárenství (případně zvláštní specializovaná způsobilost v nástavbovém oboru nemocniční lékárenství a dle přechodných ustanovení z.č. 95/2004)
 • Splněné požadavky dle Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK
 • Nejméně 8 let praxe v oboru, poslední 2 roky v nemocniční lékárně srovnatelného typu
 • Znalost ekonomiky ve zdravotnictví – orientace ve způsobu úhrad za zdravotní péči
 • Znalost vykazování lékárenské péče a ekonomiky lékárny
 • Schopnost vedení lidí
 • Znalost AJ
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Manažerské dovednosti

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Osobní dotazník
 • Životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Písemná koncepce řízení Nemocniční lékárny VFN
 • Výpis z rejstřku trestů
 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení ve smyslu §4 zákona č. 451/1991 Sb.

Písemné přihlášky zasílejte do 30.9.2020 na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro lidské zdroje

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!