Vrchní sestra
| Stomatologická klinika - ambulance

Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

 

Vrchní sestra Stomatologické kliniky pro ambulantní část (Kateřinská ulice + Fakultní poliklinika)

 

Požadavky:

 • Odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • minimálně 5 let praxe v oboru stomatologie nebo chirurgie,
 • zkušenosti ve vedoucí pozici výhodou, komunikační, řídicí a organizační schopnosti, trestní, občanská a morální bezúhonnost.
   

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Osobní dotazník,
 • životopis s přehledem dosavadní profesní praxe,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • písemná koncepce řízení Stomatologické kliniky – ambulantní části v uvedené funkci,
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Písemné přihlášky zasílejte 6.12.2021 na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro lidské zdroje

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!