Vzdělávací akce

Domácí hemodialýza v praxi

Kód: Domácí hemodialýza v praxi
Popis: Workshop

Termín konání: 19.11.2019

Místo konání: Interní oddělení Strahov, Šermířská 4/1921, Praha 6, 169 00

Odborný garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA, vedoucí Interního oddělení Strahov

Počet hodin akce: 5

Cena: 700,- Kč (faktura Vám bude zaslána emailem přibližně 3 týdny před konáním akce)

 

PROGRAM

8:00 – 9:00      Příjezd účastníků, registrace

9:00 – 9:05      Zahájení workshopu

                       prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.    

                       prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

 

1. přednáškový blok

9:05 – 9:20     Pacient s obtížným cévním přístupem

                      prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.      

                       

9:20 – 9:40      Historie a znovuzrození domácí hemodialýzy v ČR

                       prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

 

9:40 – 10:00    Výběr pacienta pro domácí dialyzační léčbu

                       PhDr. Marcela Znojová

10:00 – 10:20  Administrativní a právní rámec domácí hemodialyzační léčby

                       Mgr. Barbora Vrábelová

10:20 – 10:30  Diskuze

10:30 – 10:40  Přestávka, občerstvení

 

2. přednáškový blok

10:40 – 11:00  Cévní přístup pro domácí hemodialýzu

                       MUDr. František Švára

11:00 – 11:15  Edukace pacienta pro domácí hemodialýzu:

                       Teorie hemodialýzy a dialyzační taktika

                       Mgr. Beáta Švárová

 

11:15 – 11:30  Edukace pacienta pro domácí hemodialýzu:

                       napichování AVF

                       Petra Straková

11:30 – 11:45  Edukace pacienta pro domácí hemodialýzu:

                       Ovládání hemodialyzačního přístroje

                       Jana Pospíšilová

11:45 – 11:55  Diskuze

11:55 – 12:40  Přestávka, Oběd

  

3. přednáškový blok

12:40 – 12:55   Praktická demonstrace u přístroje, řešení alarmů a komplikací

                        Mgr. Beáta Švárová, Petra Straková, Jana Pospíšilová

12:55 – 13:10  Dlouhodobé sledování pacienta v programu domácí hemodialýzy

                        MUDr. František Švára

13:10 – 13:25   Hodnocení adekvátnosti a dávky pří léčbě domácí hemodialýzou

                        doc. Ing. František Lopot, CSc.

13:25 – 13:40   Domácí hemodialýza: očekávání a realita

                        Nela Lišková

13:40 – 13:50   Diskuze

13:50 – 13:55   Zakončení workshopu

                        prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

Formulář pro přihlášení

Omlouváme se, ale kapacita workshopu je již vyčerpána.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!