Vzdělávací akce

ECMO modulární workshop 28. – 29. 3. 2023

Kód: ECMO modulární workshop
Popis: Workshop

Tým pro mechanické podpory VFN, ECMO tým VFN

Koordinátoři: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., Mgr. František Mlejnský, Ph.D., doc. MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., E.D.I.C.

Lektoři: doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., prof. MUDr. Tomáš Grus, Mgr. Markéta Hubatová, Ph.D., MUDr. Michal Lipš, Ph.D., MUDr. Jan Rulíšek, Ph.D., MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Místo konání: Komplexní kardiocentrum VFN, Budova A2, 4.patro, přednáškový sál 2. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2

Cena: 2000,- Kč

Kapacita: 10 účastníků (pouze externí účastníci)

Termín: 28. – 29. 3. 2023

  • Registrace na workshop je dostupná pouze pro externí účastníky.

Program:

Modul 1. Hlavní modul (8 hodin). Teoretické základy a principy mechanických podpor a ECMO. (28.3. 2023)


Pokrytá témata/program:
• A1. Úvod do ECMO (Introduction to ECMO) Bělohlávek (8:00-8:10)
• A2. Základní fyziologie ECMO (Basic ECMO Physiology) Lipš (8:10-8:30)
• A3. Respirační ECMO (Respiratory ECMO: Patho-phys, evidence, indications, Contraindications, patient selection…) Balík (8:30-8:50)
• A4. Kardiální ECMO (Cardiac ECMO: vizi. Výše), kombinace VA a VV Bělohlávek (8:50-9:10)
• A5. Kanylace (Cannulation, cannula issues) Lipš (9:10-9:30)
• A6. Komplikace kanylací a jejich řešení-chirurgické Grus (9:30-9:50)
 

 ——————————— Přestávka 20 min (9:50-10:10)————————————————- 

• A7. Chirurgická indikace – postoperační ECMO – výhody nevýhody – typy Grus (10:10-10:30)
• A8. Chirurgická kanylace – dětská zásadní a i chirurgické přístupy a možnosti u dospělých Grus (10:30-10:50)
• A9. Koagulace na ECMO (Physiology of Coagulation) Balík (10:50-11:10)
• A10. Vybavení pro ECMO (ECMO Equipment) Mlejnský (11:10-11:30)
• A11. Monitorace pacienta na ECMO, denní rutina, ošetřovatelská péče (Daily Patient & Circuit Monitoring Management on ECMO, Nursing Issues) Hubatová (11:30-11:50)

———————————- Oběd 12:00-13:00————————————————————–

• A12. ECPR (Extracorporeal CPR) Bělohlávek (13:00-13:20)
• A13. Kritické situace na ECMO (Emergencies on ECMO) Rulíšek (13:20-13:40)
• A14. Odvykání od ECMO (Weaning) Pořízka (13:40-14:00) 
• A15. Novorozenecké a pediatrické ECMO (Newborn and pediatric ECMO) Vobruba (14:00-14:20)

———————————-Přestávka 20 min (14:20-14:30)———————————————–

• A16. Transport pacienta na ECMO (ECMO transports) Rulíšek (14:30-14:50)
• A17. Klinické výsledky, etické aspekty (Patient outcomes. Ethical Issues) Pořízka (14:50-15:10)
• A18. Kazuistiky (Case stories demonstrations) Bělohlávek/Pořízka/Balík (15:10-16:00)

 

Modul 2. Hands-on modul (4 hodiny). Základní dovednosti, rozhodovací process. (29.3. 2023) (8:00-12:00)


Format: Hands on, diskuze
Lektoři: 2-4

• B1. Příprava okruhu a plnění, napojení, spuštění (Set up circuits VV, VA)
• B2. Centrální konzole (Driving console)
• B3. Monitorace na ECMO, monitorace okruhu (Monitoring on ECMO, circuit monitoring)
• B4. Péče o vstupy, kanyly, každodenní rutinní kontroly okruhu (manage ports, daily
ECMO checks)
• B5. Zvládání emergentních situací (manage emergencies)
• B6. Výměna částí okruhu během ošetření (exchange components on the run)
• B7. Kanylační model, UZ navigovaná kanylace (cannulation models, US guided
cannulation)

 

Modul 3. Simulace (4 hodiny). Kontrolované simulační scénáře, simulace s debriefingem. (29.3. 2023)


Formát: Kontrolované simulační scénáře, simulace s debriefingem (Guided Medical Simulation, Medical Simulations with debriefing)
Lektoři: 2-4
Technici: 2-4

Témata (Řízená simulace – Guided simulation):
• Management volume, volumdependence, hypovolémie (Circulating volume management)
• Nastavení ventilátoru, hodnocení krevních plynů (Ventilator management, ABGs)
• Odvykání (Weaning)
Troubleshooting scénáře (simulace včetně debriefingu).
Medicínské
• Hypotenze, hypovolemie (Pořízka)
• Harlekýnský syndrome (Lipš)
• Distenze levé komory (Grus)
• Pneumotorax (Balík)
• Srdeční zástava na ECMO (Bělohlávek)
Mechanické
• Rozpojení, obturace, prasknutí okruhu, nedostatečný průtok, vysoké tlaky v okruhu
• Systemové nebo komponentní alarmy (pumpa, směšovač, monitor venozního návratu, oxygenator, ohřívač)
• Vzduchová embolie a vzduch v okruhu
• Náhodná dekanylace
• Tromby v okruhu, tromboza okruhu
• Recirkulace
• Selhání napájení, emergentní pohon, selhání přívodu plynů

 

Modul 4. Volitelný modul: Prezentace předtočených případů, Life in box cases (3-4 hod)


Formát: Vizita na RES/JIP, demonstrace aktuálních případů, elektivní případ na katlab apod., diskuze
Lektoři: 2
Technici/Sestry: 2

Typické případy:
• Elektivní koronární intervence na ECMO (Elective coronary intervention on ECMO)
• ECMO na JIP (ECMO in ICU – cardiac, pulmonary, post-op, pediatric – based on actual patient load)
• Demonstrace předtočených případů (Life-in box presentations).

Formulář pro přihlášení

Omlouváme se, ale kapacita kurzu je již vyčerpána.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!