Vzdělávací akce

Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence – 03. 04. 2024

Kód: Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence
Popis: Kurz

V současné době, kdy jsme schopni zachránit i ta nejmenší miminka od 22. týdne gestace, je kladen velký důraz na kvalitu péče a řešení morbidit spojených s nezralostí. Vývojová péče je v neonatologii tématem velmi žádaným, proto se zaměřujeme v našem kurzu na správné uchopení této problematiky.
Co vše se v kurzu dozvíte?

1. Nejprve si povíme o všech komponentech vývojové péče, abychom měli přehled, co vlastně do této problematiky patří.

2. Po úvodním přehledu si postupně vy-zkoušíme různé techniky, které se v neonatologii mohou vyskytnout na našich odděleních a to nejen intenzivní péče.

3. Budeme diskutovat o různých pohledech na vývojovou péči a podělíme se o své postoje a zkušenosti v tomto duchu.

4. Vyzkoušíme si, jak se naši pacienti cítí při různých výkonech a během naší péče a pokusíme se najít možnosti, jak naší péči dělat lépe bez stresových zážitků.

5. Na závěr budete moci zhodnotit užitečnost celého kurzu včetně možností implementace probraných technik a nových poznatků.

Těší se na Vás
Zuzana Tomášková, MSc BSc DiS. ANNP RN,
Bc. Radka Šamonilová, NNP RN

 

Termín: 03. 04. 2024 od 8 do 16 hodin

Místo konání: Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, II. patro, učebna č.1

Kapacita: 15 účastníků

Cena: 2 000,- Kč (zaměstnanci VFN 500 Kč), faktura Vám bude vystavena a zaslána přibližně 14 dní před konáním akce.

Pozvánka ke stažení: ZDE

Storno podmínky: Zruší-li klient svou účast 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 %
stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnosti
klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání.
Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: katerina.stankova@vfn.cz

Formulář pro přihlášení

Omlouváme se, ale kapacita kurzu je již vyčerpána.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!