Vzdělávací akce

Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence – 12.5. – 13.5. 2021 – odpolední praxe

Kód: Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence
Popis: Kurz

Vzhledem k epidemiologické situaci bude kurz rozdělen do dvou dnů, 12.5.2021 od 9 hodin do 12 hodin bude probíhat teoretická část online formou. Spojení bude probíhat přes MS Teams, kde Vám lektorka kurzu odprezentuje teoretickou část a bude i prostor pro dotazy a diskuzi. Pro účast na teoretické části je potřeba mít ve stanoveném čase zajištěný PC/tablet/mobilní telefon se stabilním připojením a k tomu funkční sluchátka/reproduktory. Volba zařízení záleží čistě na Vás, v případě mobilního telefonu je potřeba zdarma stáhnout aplikaci MS Teams. Mikrofon není nutný, lze komunikovat i formou chatu.

 

Praktická část kurzu proběhne následující den 13.5.2021 v prostorách VFN ve skupinách po max. 9 účastnících, v čase od 13 do 16 hodin.

 

V současné době, kdy jsme schopni zachránit i ta nejmenší miminka od 22. týdne gestace, je kladen velký důraz na kvalitu péče a řešení morbidit spojených s nezralostí. Vývojová péče je v neonatologii tématem velmi žádaným, proto se zaměřujeme v našem kurzu na správné uchopení této problematiky.
Co vše se v kurzu dozvíte?

1. Nejprve si povíme o všech komponentech vývojové péče, abychom měli přehled, co vlastně do této problematiky patří.

2. Po úvodním přehledu si postupně vy-zkoušíme různé techniky, které se v neonatologii mohou vyskytnout na našich odděleních a to nejen intenzivní péče.

3. Budeme diskutovat o různých pohledech na vývojovou péči a podělíme se o své postoje a zkušenosti v tomto duchu.

4. Vyzkoušíme si, jak se naši pacienti cítí při různých výkonech a během naší péče a pokusíme se najít možnosti, jak naší péči dělat lépe bez stresových zážitků.

5. Na závěr budete moci zhodnotit užitečnost celého kurzu včetně možností implementace probraných technik a nových poznatků.

Těší se na Vás
Zuzana Tomášková, BSc. NNP RN,
Bc. Radka Šamonilová, NNP RN

 

Termín teoretické části:  12.05.2021 od 9 do 12 hodin v MS Teams

Termín praktické části: 13.05.2021 od 13 do 16 hodin, Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, II. patro, učebna č.1

Kapacita: 9 účastníků

Cena: 900,- Kč (zaměstnanci VFN 200 Kč), faktura bude vystavena a zaslána Vám/zaměstnavateli přibližně 3 týdny před konáním kurzu

Podrobný program: ZDE

 

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!