Vzdělávací akce

Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence – 16.06.2021

Kód: Interaktivní zážitkový kurz vývojové péče o novorozence
Popis: Kurz

V současné době, kdy jsme schopni zachránit i ta nejmenší miminka od 22. týdne gestace, je kladen velký důraz na kvalitu péče a řešení morbidit spojených s nezralostí. Vývojová péče je v neonatologii tématem velmi žádaným, proto se zaměřujeme v našem kurzu na správné uchopení této problematiky.
Co vše se v kurzu dozvíte?

1. Nejprve si povíme o všech komponentech vývojové péče, abychom měli přehled, co vlastně do této problematiky patří.

2. Po úvodním přehledu si postupně vy-zkoušíme různé techniky, které se v neonatologii mohou vyskytnout na našich odděleních a to nejen intenzivní péče.

3. Budeme diskutovat o různých pohledech na vývojovou péči a podělíme se o své postoje a zkušenosti v tomto duchu.

4. Vyzkoušíme si, jak se naši pacienti cítí při různých výkonech a během naší péče a pokusíme se najít možnosti, jak naší péči dělat lépe bez stresových zážitků.

5. Na závěr budete moci zhodnotit užitečnost celého kurzu včetně možností implementace probraných technik a nových poznatků.

Těší se na Vás
Zuzana Tomášková, BSc. NNP RN,
Bc. Radka Šamonilová, NNP RN

 

Termín: 16.06.2021 od 8 do 16 hodin

Místo konání: Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, II. patro, učebna č.1

Kapacita: 18 účastníků

Cena: 900,- Kč (zaměstnanci VFN 200 Kč), faktura Vám bude vystavena a zaslána po přihlášení

Podrobný program: ZDE

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!