Vzdělávací akce

IV. Demonstrační kurz chirurgie středouší VFN 19. 10. – 21. 10. 2022

Kód: Demonstrační kurz chirurgie středouší
Popis: Kurz

Místo konání:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2 ORL oddělení, pavilon A7, přízemí

 

Lektoři:

Prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

Prim. MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

Prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

 

Odborný program:

Sanační chirurgie středouší

Rekonstrukční chirurgie středouší

Přednášky k jednotlivým tématům

Přenosy z operačního sálu

Diskuze nad demonstrovanými výkony a aktuálními tématy

 

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.

 

Vzdělávací akce bude honorována kredity ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16

 

Cena: 3 dny 2 800,- Kč 

(v ceně je registrační poplatek, občerstvení, společenský večer)

   

Počet míst k přihlášení: 20

 

Na setkání s Vámi se těší tým lektorů ORL.

 

Kontakty:

Radim Kaňa

Tel.: 224 962 312(02)

e-mail: radim.kana@vfn.cz

 

Martina Zahurančíková

tel.: 224 962 361

e-mail: martina.zahurancikova@vfn.cz

 

Zruší-li klient svou účast 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 %
stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnosti
klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání.

Faktura Vám bude zaslána na zvolenou adresu přibližně 2 týdny před konáním akce.

Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: ondrej.bauer@vfn.cz

 

KOMPLETNÍ PROGRAM

 

Středa 19. 10. 2022

15:00 – 17:30 Přednáškové odpoledne

Funkce Eustachovy trubice – J. Machač, P. Horník, I. Šlapák

Chirurgická anatomie spánkové kosti, HRCT spánkové kosti-pohled otochirurga –  K. Obtulovičová

Zobrazovací metody v otologii – MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Ionomerní cement a jeho použití u moderních tympanoplastik – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

Otoskleróza – historie a současnost léčby – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

Cholesteatom v dětském věku – J. Machač, P. Horník, I. Šlapák

Second look ano či ne? – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

 

Čtvrtek 20. 10. 2022

7:15 Registrace účastníků

8:00 Zahájení kurzu         

8:00 – 8:15 Uvítání účastníků, Středoušní chirurgie ve VFN – přednáška – prim. MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

8:15 – 8:45 Myringoplastika – přednáška – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

8:45 – 9:45 Myringoplastika – live surgery – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

9:45 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:15 Myringoplastika – live surgery – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

11:15 – 11:45 Chirurgická anatomie středouší – přednáška – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

11:45 – 12:45 Stapedoplastika – live surgery – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

12:45 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:30 Stapedoplastika – live surgery – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

14:30 – 15:00 Vývoj chirurgie u cholesteatomu – přednáška – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

15:00 – 15:30 Rizika při revizních ušních operacích – přednáška – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

15:30 – 16:00 Tympanoplastiky – indikace, výsledky, klasifikace – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 17:00 Tympanoplastiky – diskuze – tips and pitfalls, Traumata středouší, zvukovodu a pyramidy – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D., prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D., prim. MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

19:00 – 23:00 Společenský večer Klub Faust

 

Pátek 21. 10. 2022

8:00 – 8:30 Sanační a rekonstrukční chirurgie středouší (přístupy – retroraurikulární, endaurální, endomeatální, rozsahy sanace. CWD, CWU, otevřená, uzavřená technika) – přednáška – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

8:30 – 9:30 Cholesteatom – Tympanoplastika – live surgery – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

9:30 – 10:00 Coffee break

10:00 – 11:00 Ablace exostóz – live surgery – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

11:00 – 11:30 Wullstein 1-5, Myringo, tympano stapedoplastiky – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.

11:30 – 12:30 Retrakční kapsa live surgery   prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

12:30 – 13:15 Oběd

13:15 – 13:45 Retrakční kapsa a cholesteatom – přednáška – prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.

13:45 – 14:45 Diskuze – přístupy, rozsah sanace, otevřená versus uzavřená technika, materiály k rekonstrukci, Zevní zvukovod-komplikované recidivující či stenozující externí otitidy-management – prof. MUDr. Juraj Klačanský, Ph.D.,        prim. MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D., prim. MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

14:45 – 15:00 Zakončení kurzu

 

 

Změna programu vyhrazena.

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!