Vzdělávací akce

Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ – 11. 11. 2021

Kód: Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ
Popis: Kurz

Zaměření Kurzu: Další odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření.

 

Program: ZDE

 

Koordinátor kurzu: Ing. Kateřina Daníčková (224 969 508)

 

Termín kurzu: 11. 11. 2021

 

Délka kurzu: 1 den

 

Cena kurzu: 1 800,- (zaměstnanci VFN kurz nehradí)

Faktura bude vystavena a zaslána na Váš email 2 týdny před konáním kurzu

 

Podmínka pro zařazení do kurzu:

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří už jsou držiteli zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice. 

Na zahájení kurzu účastník předloží Doklad zvláštní odborné způsobilosti.

 

 

 

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!