Vzdělávací akce

Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ

Kód: Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ
Popis: Kurz

Zaměření Kurzu: Další odborná přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření.

 

Program: ZDE

 

Koordinátor kurzu: Ing. Kateřina Daníčková (224 969 508)

 

Termín kurzu: 16. 04. 2021

 

Délka kurzu: 1 den

 

Cena kurzu: 1 800,- (zaměstnanci VFN kurz nehradí)

Faktura bude vystavena a zaslána na Váš email 3 týdny před konáním kurzu

 

Místo konání: VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2; radiodiagnostická klinika, budova A8, 2. patro, seminární místnost

 

Podmínka pro zařazení do kurzu:

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří už jsou držiteli zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice. 

Na zahájení kurzu účastník předloží Doklad zvláštní odborné způsobilosti.

 

!!V případě nepříznivé epidemiologicko-hygienické situace se bude kurz konat online!!

 

 

Formulář pro přihlášení

Omlouváme se, ale kapacita kurzu je již vyčerpána.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!