Vzdělávací akce

Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky

Kód: Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými porodní asistentka získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění a hodnocení ultrasonografického vyšetření.

Kurz je určen:

  • pro porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, s nejméně roční praxí na UZ pracovišti.

Harmonogram:

Celková délka programu je 12 měsíců, celkem 210 hodin.

Teoretická část – 60 h.

Praktická část – 150 h.

 

Termín kurzu 2024:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Teoretická část: posluchárna Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 8, Praha 2,

Praktická část: Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 8, Praha 2; Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny a akreditované pracoviště dle výběru posluchače.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

  

Cena kurzu: 

15 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborný garant:

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!