Vzdělávací akce

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Kód: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

 

Kurz je určen:

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Cíl kurzu:

Absolvent kurzu bude připraven na vedení studentů odborné praxe, účastníků specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

 

Délka a struktura programu:

Nejméně 6 měsíců vzdělávání, dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 100 hodin výuky, z toho: teoretická část 60 hodin, praktická 40 hodin.

 

Studijní materiál:

HARTL, Pavel. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 231 s.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Termín kurzu v 1. pololetí 2021:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

 

Cena kurzu:

10 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborný garant kurzu:

PhDr. Jana Endlicherová

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Bc. Jitka Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jitka.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!