Vzdělávací akce

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Kód: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

  

Cíl kurzu:
Absolvent certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence bude připraven na vedení studentů odborné praxe, účastníků specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.

  

Délka a struktura programu:
Nejméně 6 měsíců vzdělávání, dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 100 hodin výuky z toho: teoretická část 60 hodin, praktická 40 hodin.

  

Studijní materiál:
Kompendium pedagogické psychologie dospělých
Autor: Doc. PhDr. Pavel Hartl, CSc.

 

Způsob ukončení:
Obhajoba závěrečné práce před zkušební komisí (Didaktické zpracování přípravy na vzdělávací proces);

 

Termíny kurzu v 1. pololetí 2019:

Kurz VI

13. 05. – 17. 05. 2019 – 1. část

 

Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

 

Cena kurzu:

10 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborný garant kurzu: 
PhDr. Jana Endlicherová

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!