Vzdělávací akce

Modern Rhinoplasty Techniques Prague 18. 05. – 19. 05. 2023

Kód: Modern Rhinoplasty Techniques
Popis: Workshop

Termín konání: 18. 05. – 19. 05. 2023

 

Místo konání:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2

ORL oddělení, pavilon A7, přípravna – přízemí

 

Hlavní lektoři:

GILBERT J. NOLST TRENITÉ

Professor of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery

Past-president and member of the Executive Board of the European

Academy of Facial Plastic Surgery, Amsterdam, Netherlands

 

DIRK JAN MENGER

University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht),

Department of ENT-FPS, Utrecht, Netherlands

 

Odborný program:

  • Přehled moderních metod rinoseptoplastiky
  • Prakticky zaměřené přednášky
  • Přenosy z operačního sálu
  • Diskuze týkající se demonstrovaných výkonů a aktuálních témat

 

Kompletní program ke stažení: ZDE

Pozvánka na akci ke stažení: ZDE

 

Jednací jazyk: angličtina, čeština

 

Cena:
• osobní účast 3 500 Kč (v ceně je registrační poplatek, občerstvení)
• online přenos 2 000 Kč

 

Vzdělávací akce bude honorována kredity ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16

 

Počet míst k přihlášení: 35

 

Kontakty:

Radim Kaňa

tel.: 224 962 312(02)

e-mail: radim.kana@vfn.cz

 

Martina Zahurančíková

tel.: 224 962 361

e-mail: martina.zahurancikova@vfn.cz

 

Zruší-li klient svou účast 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 %
stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnosti
klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání.

Faktura Vám bude zaslána na zvolenou adresu přibližně 2 týdny před konáním akce.

Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: ondrej.bauer@vfn.cz nebo martina.zahurancikova@vfn.cz

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!