Vzdělávací akce

Péče o pacienty v angiologii

Kód: Péče o pacienty v angiologii
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče u pacientů s cévním onemocněním. Cílem je získání potřebných vědomostí a dovedností pro všeobecné sestry, které budou provádět specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s cévním onemocněním. Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry pracující na angiologických JIP, interních JIP, katetrizačních sálech a v odborných cévních ambulancích.

 

Cíl kurzu:
Hlavním cílem certifikovaného kurzu je zvýšení a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností pro poskytování specifické ošetřovatelské péče u pacienta s cévním onemocněním. Všeobecné sestry získají ucelené informace o vzniku angiologických chorob, diagnostice, intervenčních metodách, nových léčebných postupech, o režimových opatřeních a o edukaci v angiologii.

 

Harmonogram kurzu:
Teoretická část – 25 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část – 24 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 49 hodin.

 

Termíny kurzu v 1. pololetí 2019:
Termíny budou určeny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:
II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 00  Praha 2.

 

Způsob ukončení:
Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou, při které posluchač provede a zdůvodní ošetřovatelskou péči u pacienta s cévním onemocněním.

 

Cena kurzu:

 8 500 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborní garanti:
MUDr. Miroslav Chochola, CSc. – odborný garant teoretické části
Bc. Kratochvílová Marie – odborný garant praktické části

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním prihlaska-ov nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!