Vzdělávací akce

Péče o pacienty v angiologii

Kód: Péče o pacienty v angiologii
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je určen:

  • pro všeobecné sestry pracující na angiologických JIP, interních JIP, katetrizačních sálech a v odborných cévních ambulancích.

 

Cílem kurzu je získání potřebných vědomostí a dovedností pro všeobecné sestry, které budou provádět specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s cévním onemocněním. Účastníci získají ucelené informace o vzniku angiologických chorob, diagnostice, intervenčních metodách, nových léčebných postupech, o režimových opatřeních a o edukaci v angiologii.

 

Harmonogram kurzu:

Teoretická část – 25 h,
Praktická část – 24 h,
Celkový počet hodin kurzu: 49 h.

 

Termín kurzu 2022:

Termíny budou určeny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

II. interní klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 00  Praha 2.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena kurzu:

 8 500 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

MUDr. Miroslav Chochola, CSc. – odborný garant teoretické části
Bc. Kratochvílová Marie – odborný garant praktické části

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním prihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!