Vzdělávací akce

Workshop – Duplexní dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů

Kód: Duplexní dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů
Popis: Workshop

pořádá
Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK

Termín: 2. 3. 2023, 11:00 – 17:00 hod.

Místo: seminární místnost 3. Interní kliniky VFN – U Nemocnice 2, Praha 2, vchod A10, 1. patro

Cena: 3000,- Kč

Kapacita: 16 účastníků

Náplň:
Workshop je určen pro lékaře. Teoretickou část uvede přednáška doc. Ing. Lopota o „up-to-date“ změnách v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, metodách hodnocení průtoku během hemodialýzy. V dalších přednáškách budou účastníci seznámeni s protokolem předoperačního vyšetření před založení arteriovenózního zkratu, včetně předoperačního vyšetření pomocí sonografického přístroje. Bude probrána teorie ultrasonografie dialyzačního zkratu se zacílením na komplikace a také pravidla pro punkci cév pod sonografickou kontrolou se zaměřením na „tips and tricks“.
Během praktické části workshopu bude možnost se po malých skupinkách (max. 4 účastníci) seznámit s celou teoreticky probranou problematikou na stanovištích. Bude možnost vyšetřit tepenné a žilní řečiště. V echokardiografické laboratoři si, pod vedením lektorů, účastníci vyšetří pacienty s nativním a protetickým dialyzačním zkratem. Na kanylačním modelu si pak vyzkouší základy kanylace pod usg kontrolou, včetně kanylace modelu arteriovenózního zkratu.
V rámci workshopu bude každý účastník vybaven workbookem se základním shrnutím každé přednášky, do kterého si bude moci zapisovat své poznámky.

Lektoři:
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
Doc. Ing. František Lopot, CSc.
MUDr. Ondřej Myslivec
MUDr. Satu Pešičková, Ph.D.
MUDr. Alžběta Svobodová
MUDr. Eva Chytilová, Ph.D.
MUDr. Radka Lainková
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
MUDr. Jan Kaván, Ph. D.
MUDr. Zdislava Krupičková, Ph.D.

 

PROGRAM

10:45-11:00 hod. Příchod a registrace,
11:00-11:05 hod. Přivítání a úvod (prof. MUDr. Malík, CSc.)

Teoretická část:
11:00-13:00 hod.

I. Blok (60min)
Současné změny v péči o cévní přístupy a práci s nimi (doc. Ing. Lopot, CSc.)
Předoperační vyšetření chirurgem (MUDr. Svobodová)
Předoperační vyšetření pomocí DUS – mapování (MUDr. Chytilová, Ph.D.)
Diskuze, otázky účástníků

II. Blok (60min)
Ultrasonografie dialyzačního zkratu (prof. MUDr. Malík, CSc.)
Punkce cévy pod sonografickou kontrolou (MUDr. Myslivec)
Diskuze, otázky účástníků
Přestávka na oběd (13:00-14:00)

Praktická část:
14:00-17:00 hod.
(místo: seminární místnost a echokardiografická laboratoř 3. Interní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod A10, 1.patro)
Samostatné vyšetřovaní pacientů a trénink praktických dovedností v rámci jednotlivých stanovišť, pod vedením lektorů s odbornou specializací:
1. Vyšetření pacienta před založením arteriovenózního zkratu – praktické vyšetření cévního systému, ultrasonografické vyšetření tepen a žil před založení arteriovenózního zkratu na horních končetinách.
2. Ultrasonografické vyšetření pacienta s nativním arteriovenózním zkratem.
3. Ultrasonografické vyšetření pacienta s protetickým arteriovenózním zkratem.
4. Kanylace funkčního modelu arteriovenózního zkratu pod USG kontrolou.
Přestávka s občerstvením (15:30-16:00)

Závěr:
17:00-17:30 hod.: probrání otázek účastníků vycházejících ze samostatných vyšetření, zhodnocení a ukončení workshopu

Rozšíření:

– Možnost podívat se na angiografii cévního přístupu a endovaskulární intervenci na angiosále RDG kliniky VFN – kapacita je omezena na 4 účastníky.
čas: 9:00-10:30 hod.
místo: angiosál RDG VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod A8, suterén Chirurgické kliniky
Kontakt pro zájemce: jan.kavan@vfn.cz

– Možnost účastnit dopoledního bloku ultrasonografického vyšetřování cévního přístupu v echokardiografické laboratoři 3. Interní kliniky VFN – kapacita je omezena na 4 účastníky (se zkušeností s UZ vyšetřováním).
čas: 9:00-10:30 hod.
místo: echokardiografická laboratoř 3. Interní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, vchod A10, 1.patro
Kontakt pro zájemce: anna.valerianova@vfn.cz

 

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!