Vzdělávací akce

Základy klinické toxikologie/Základní toxikologická vyšetření

Kód: Soudní toxikologie
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Specializační vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb.

Obor: Soudní toxikologie

Datum konání stáže a kurzu: 06. 12. – 10. 12.  2021

Cena: 4 500 Kč

Místo konání: VFN, ÚSLTOX, Toxikologické oddělení, Ke Karlovu 2, Praha 2

Odborný garant:  Doc. Ing. Marie Balíková, CSc (tel. 224967181)

 

 

Informace na: jana.endlicherova@vfn.cz nebo na tel.č.: 224 969 509

Informace k zařízení stáže ve VFN v Praze: https://www.vfn.cz/odbornici/vzdelavani/staze/

Kapacita: 5 účastníků

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!