Informace pro pacienty

Lékové konzultace pro pacienty

Oddělení klinické farmakologie a farmacie zajišťuje ve VFN konzultační činnost týkající se farmakoterapie.

V rámci ambulantních služeb poskytujeme individuální konzultace pacientům (každý pátek, 8:00 – 16:00 po objednání).

Poskytujeme konzultace ohledně potenciálních lékových problémů např. v těchto situacích:

  • polymorbidní pacienti s větším množstvím systémově podávaných léčiv,
  • léčiva s úzkým terapeutickým oknem (vysoké riziko předávkování),
  • léčiva s vysokým interakčním potenciálem,
  • pacienti se zhoršenými eliminačními funkcemi,
  • podezření na nežádoucí účinky léčiv,
  • interpretace plazmatických koncentrací léčiv.

Telefon: +420 224 964 135 | +420 224 964 133 | +420 224 964 145

E-mail: lekove.konzultace@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!