Centrum podpůrné a paliativní péče

Kontakt

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 1. patro)
+420 601 102 816
MUDr. Ondřej Kopecký
Vedoucí lékař centra
+420 224 963 481
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Vedoucí lékařka výzkumného týmu
+420 224 962 286
Bc. Zuzana Kadlecová
Staniční sestra
+420 224 962 186
Mgr. Zuzana Čepelíková, PhDr.
Psycholog
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!