II. interní klinika – kardiologie a angiologie

Centrum srdečního selhání

Centrum srdečního selhání je ambulance II. interní kliniky specializovaná na léčbu pacientů se srdečním selháním. Kromě ambulantního vyšetření lékařem kardiologem zabývajícím se touto problematikou nabízíme možnost echokardiografického vyšetření na přístroji umístěném v prostorách centra, dále denní stacionář pro pacienty s možností ambulantního podávání některých léků nitrožilně nebo provedení některých léčebných výkonů pro pacienty ambulantně (např. punkce hrudníku, zavedení  dlouhodobého nitrožilního katetru ve spolupráci s Centrem bolesti VFN) bez nutnosti hospitalizace těchto pacientů na nemocničním lůžku. Samozřejmostí je návaznost na komplement polikliniky s dostupností laboratoře a RTG vyšetření v budově.

Mimo ordinační hodiny ambulance jsou možné konzultace pacientů s lékaři koronární jednotky II. interní kliniky VFN.

Pracoviště se podílí i na výzkumných projektech jak v rámci klinických grantů, tak i komerčních projektů, zejména v rámci výzkumu nových léků nebo léčebných postupů.

Další služby Centra srdečního selhání:

 • Možnost konzultace e-mailem srdecniselhani@vfn.cz
 • Možnost konzultace se sociální sestrou
 • Možnost konzultace s psychologem jak pro nemocné po prodělaném závažném onemocnění, tak pro příbuzné
 • Pomoc se zajištěním domácí péče o pacienty (hrazeno pojišťovnou) včetně příspěvku na péči, pečovatelské služby, odlehčovací pobyty, zajištění kompenzačních pomůcek (prostřednictvím praktického či ošetřujícího lékaře)
 • Pomoc se zajištěním paliativní péče
 • Zajištění dopravy k lékaři

 Informace pro pacienty:

Co s sebou k lékaři:

 • Zprávy všech specialistů navštívených mezi kontrolami v ambulanci, např. propouštěcí zprávu z hospitalizace
 • Aktuální přehled užívané medikace
 • Přehled domácího monitorování krevního tlaku, pulsu a hmotnosti,

popř. obvod břicha

Při zhoršení dušnosti, zvýšení hmotnosti:

 • Zavolat do ambulance – konzultace, dřívější termín kontroly, telefonická úprava medikace – viz výše

Akutní obtíže mimo ordinační hodiny

 • Lze kontaktovat lékaře koronární jednotky 224 962 615
 • tuto linku prosíme nepoužívat k přeobjednání ani pro jiné neakutní záležitosti

Kontaktní údaje

 • adresa
  Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova A, 3. patro)
 • telefon
  +420 224 966 417

 

Centrum srdečního selhání

Ordinační hodiny – ambulance

Pondělí

9:00 – 12:00

 

12:30 – 15:00

Doc. Zemánek

 

MUDr. Eremiášová

MUDr. Král

MUDr. Dytrych

Úterý

8:00 – 10:30

10:00 – 14:00

12:30 – 15:30

MUDr. Král

MUDr. Širanec

MUDr. Šmíd

MUDr. Svobodová

Středa

8:30 – 12:00

10:00 – 12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Svobodová

Prof. Linhart

 

Čtvrtek

8:30 – 12:00

10:00 – 12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Svobodová

Prof. Bělohlávek

MUDr. Svobodová

doc. Kořínek

MUDr. Rob

Pátek

9:00 – 12:00

 

 

doc. Kořínek

 

 

MUDr. Večeřová

Centrum srdečního selhání

Ordinační hodiny – ECHO

Pondělí

9:00 – 12:00

12:30 – 15:30

      MUDr. Večeřová

MUDr. Večeřová 

Úterý

9:00 – 12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Svobodová  

 

Středa

9:00 – 12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Horák

MUDr. Svobodová

Čtvrtek

9:00 -12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Horák

MUDr. Horák/ MUDr. Svobodová

Pátek

9:00 – 12:00

12:30 – 15:30

MUDr. Horák

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!