II. interní klinika – kardiologie a angiologie

Spektrum nabízené péče pro odborníky

Klinika nabízí komplexní péči o nemocné s kardiovaskulárními onemocněními. Na klinice běží řada unikátních programů pro nemocné se srdečním selháním, onemocněními myokardu a perikardu, plicní hypertenzí nebo Fabryho nemocí. Rozvinutý je program péče o nemocné po oběhové zástavě včetně zavedení mimotělní podpory oběhu.

Základní přehled spektra nabízené péče

 • Klinika disponuje třemi specializovanými jednotkami intenzivní péče
  • Koronární jednotka
  • Angiologická jednotka intenzivní péče
  • Antiarytmická jednotka intenzivní péče
 • K dispozici jsou tři standardní lůžková oddělení (jedno určené pro krátké hospitalizace k diagnostickým a rutinním kardiologickým výkonům)
 • Významná část výkonů je v současné době prováděna formou stacionáře
 • Veškeré zvyklé metody neinvazivní kardiologie
  • echokardiografie včetně zátěžové, jícnové echokardiografie a 3D echokardiografie
  • zátěžová vyšetřeníbicyklovým, běhátkovým (treadmil) ergometrem
  • spiroergometrie
  • holterovské monitorováníEKG, loop recordery
  • kontinuální ambulantní monitorování krevního tlaku
 • Veškeré zvyklé neinvazivní angiologické metody
  • duplexní sonografie, pletysmografie
 • Díky spolupráci s ostatními klinikami nemocnice můžeme indikovat provedení
  • veškerých metod nukleární kardiologie
  • srdeční magnetické rezonance
  • srdeční CT, včetně CT koronarografií
 • Veškeré metody intervenční kardiologie
  • v nepřetržitém provozu koronarografie včetně programu koronárních intervencí
  • oboustranná srdeční diagnostická katetrizace
  • endomyokardiální biopsie
  • vyšetření intravaskulárním ultrazvukem a angioskopie, metody virtuální histologie a optické koherenční tomografie
  • nekoronární intervence (náhrada aortální chlopně, mitraclip, implantace okluderů)
  • výkony s oběhovými podporami
 • Arytmologie a kardiostimulační centrum
  • implantace kardiostimulátorů, přístrojů pro resynchronizační léčbu srdečního selhání, kardioverterů/defibrilátorů
  • intervenční srdeční elektrofyziologie
  • katetrizační ablace arytmií včetně komplexních výkonů s elektroanatomickým mapováním
 • Veškeré metody intervenční angiologie
  • v nepřetržitém provozu angiografieperiferních tepen a žil včetně intervenčních metod
  • implantacekaválních filtrů
  • implantace stentgraftů pro aortální aneurysmata
 • Na klinice je v provozu řada specializovaných center (viz odborné ambulance a specializovaná centra)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!