Interní oddělení Strahov

Odborné ambulance

Ambulance hojení ran
Ambulance klinického psychologa
Ambulance peritoneální (domácí, břišní) dialýzy
Ambulance paliativní medicíny
Ambulance vnitřního lékařství
Hemodialyzační středisko
Nefrologická ambulance
Ambulance diabetologie
Ambulance endokrinologie
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!