21. 4. 2020

Thanks to the director of VFN to the Vietnamese community

On behalf of all health care professionals, doctors, nurses and the whole team of the General University Hospital in Prague, I would like to thank for the huge wave of solidarity and support we received from the Vietnamese community in the Czech Republic.
We thank especially for several thousand pieces of hand-sewn drapes. They were donated to us by Lam Cha Me CZ, zs and Bac ninh Club. They are far from being used not only by medical staff, but also by other staff, without whom the hospital would not work. This will protect your masks, for example, by preparing cooks for patients, ambulance drivers, technicians, clerks or maintenance workers. We would like to thank the Vietnamese Golf Club from Vestec near Prague and especially the student of general medicine at the First Faculty of Medicine of Charles University Nguyen Ngoc Anh, who ensured and coordinated all cooperation with the Vietnamese community.
We greatly appreciate the $ 100,000 donation we received from representatives of the Vietnamese Citizens' Club of Tien Hai County of Thai Binh Province to help combat coronavirus. We used the money to buy contactless thermometers. We all appreciate your financial support and solidarity. In today's difficult times, any help is really needed and your approach to the current situation is extremely beneficial. Thank you!

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Director of the General University Hospital in Prague

Acknowledgments in Czech - PDF

 

Thay have tất cả các chuyên gia châm sóc sức khỏe, các bác sĩ, y ta và ộội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Đại học Y Prague, tôi xin chânệườ th thng cảỏ th thộng cỏ sự đoàn kết và cám ơn vì tất cả những hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng.
Chúng tôi cám ơn mọi người đã tặng mấy nghìn chiếc khẩu trang vải. Chúng tôi nhận ượược chúng từ tổ chức phi lợi nhuận Lam Cha Me CZ, zs Câu lạc bộ phụ nữ Bắc Ninh. Số khẩu trang nhận ượược chúng tôi chia sẻ lại vă các nhân viên y tế và các nhân viên bên bácc cộ bậ phận khác, những người không thể thiếu trong cácnệạệ bộn ộộ.. Những chiếc khẩu trang đó có thể bảo vệ những đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho bệnh nhân, các tài xế lái xe cứu thương, các kỹ thuật viên, nhân trên.
Chúng tôi xin cảm C Cu lạc bộ Golf Việt Nam từừng Vestec gần Prague all ệặc biệt làn sinh viên học y đa khoa tại Khoa Y số 1 của Đại học Karlova Nguyễn ngọố nống Việt Nam tại Cộng Hoa Séc này.
Chúng tôi rất trân trọng khoản quyên gol 100.000 curon ượược nhận từ ạại diện Câu lạc bộ Tiền Hải của tỉnh Thài Bình trong chiến breath phòng chống coronavirus. Chúng tôi sẽ dửng số tiền này đ mua máy đo nhiệt kế. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ về tài chính và sự đoàn kết của mọi người. Trong thời buổi khó khăn này, be kỳ sự giúp đỡ nào đều thực sự rất cần thiết và cách tiếp cận của mọi người với tình huống hiện tại là vô công hữ. Xin cảm ơn mọi người!

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Giam ốốc bệnh viện đa khoa hi hoc Y Prague

Acknowledgments Vietnamese-PDF

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!