Don't forget about prevention!

Do you know which preventive examinations you are entitled to? Fill out our simple questionnaire and test whether you are doing everything that today's medicine has to offer to prevent cancer.

After filling in your answers, the program will generate recommendations for preventive examinations that you should undergo based on your risk factors. The questionnaire is anonymous, you do not fill in your name, only your gender and age.

Click on the questionnaire and test yourself in a minute!

Prevence je nejjednodušší způsob, jak pečovat o vlastní zdraví. Včasný záchyt obtíží dokáže předejít řadě pozdějších zdravotních komplikací a zachránit nebo prodloužit život. Naše nemocnice nabízí rady a informace, které vám pomohou se orientovat v preventivních prohlídkách. Tak nás sledujte.

Don't wait for the right moment. Go for prevention before it's too late.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!