9. 7. 2024

Akreditovaný kurz Pronační polohy

Za 12 hodin teoretické výuky a 12 hodin praxe si osvojíte správné postupy při komplexní péči o pacienty v kritickém stavu. Naučíte se bezchybně provádět pronační polohu, tedy speciální metodu uložení pacienta se syndromem akutní dechové tísně (ARDS). Teoreticky i prakticky vás připraví velmi zkušené lektorky kurzu – všeobecné sestry z lůžkové části Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) 1. LF UK a VFN!

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR.

Termín: od 16. do 18. září 2024 na KARIM VFN.
Cena: 6 000 Kč.
Podrobné informace o kurzu včetně přihlášky najdete zde.

Chcete se přihlásit na certifikovaný kurz? Kontaktujte nás!
Mgr. Petra Hajšmanová, tel.: 224 969 293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!