Služby pro zdravotníky

Lékové poradenství pro lékaře

Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN poskytuje konzultační služby lékařům pro ambulantní pacienty.

Poskytujeme konzultace potenciálních lékových problémů:
 • u polymorbidních pacientů s větším množstvím systémově podávaných léčiv (zpravidla více než 8) a užívající potravinové doplňky (lékové interakce s interpretací)
 • u léčiv s úzkým terapeutickým oknem, včetně terapeutického monitorování léčiv
 • u pacientů se zhoršenými absorpčními funkcemi (jejuno- a ileostomie, bariatrické operace, podávání léků do sondy) a eliminačními funkcemi (zhoršené renální a jaterní funkce, dialyzovaní pacienti)
 • u pacientů s pakinsonismem, myasthenií gravis
 • u onkologických pacientů
Potřebujeme:
 • seznam všech užívaných léků, včetně potravinových doplňků
 • anamnézu pacienta se všemi diagnózami
 • laboratorní výsledky z odběru krve nejdéle 1 měsíc před konzultací (ionty, urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GGT, albumin, základní krevní obraz)
Ordinační hodiny:
 • PONDĚLÍ – PÁTEK  08:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

Vzhledem k epidemiologické situaci poskytujeme lékové poradenství také telefonicky nebo na e-mailu.

Objednání ON-LINE
Kontakty:
 • Ambulance klinické farmakologie, Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, přízemí budovy A)
 • Tel.: +420 224 966 671
 • E-mail: lekove.poradenstvi@vfn.cz
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!