O nás

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice nejen v České republice. VFN je vybraným zdravotnickým, vzdělávacím a výzkumným zařízením určeným MZ ČR. Úzce spolupracuje nejen s 1. lékařskou fakultou UK, ale také s dalšími fakultami vysokých škol a vytváří tak velkou základnu diagnostické a léčebné péče i vědy a výzkumu.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou a diagnostickou ambulantní i lůžkovou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků, transfuzní službu a dopravní zdravotní službu.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení v roce 1790 do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Základní nosné programy VFN jsou:

  • diagnostika a léčba nádorových onemocnění
  • péče o matku a dítě
  • diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
  • komplexní stomatologická a maxilofaciální péče
  • diagnostika a léčba chorob krve a krvetvorných orgánů
  • výzkum a léčba metabolických poruch
  • diagnostika a léčba demyelinizačních onemocnění

Komplexní multioborová spolupráce mezi klinikami a ústavy je základem moderní medicínské péče, kterou pro Vás zajišťujeme na 44 klinikách, ústavech a odděleních Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vše od vysoké odbornosti týmů, dostupnosti moderních vyšetřovacích i léčebných metod až po maximální snahu o empatii zdravotníků všech kategorií je tu pro Vás. Specifika velké fakultní nemocnice přináší i řadu zvláštností. Jde zejména o přítomnost studentů lékařství, ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů. Jejich výuka není možná bez Vaší spolupráce. Nemocnice Vám za to poskytuje vysokou kvalitu a odbornost péče. Pokud Váš zdravotní stav dovolí, mějte s budoucí generací zdravotníků trpělivost a poskytněte jim a jejich učitelům svou pomoc nejen při vzdělání, ale i při výchově k pochopení nemocných a jejich světa.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!