Centrum dobrovolných aktivit

Pro zájemce o vstup do programu

Máte zájem spolupracovat s Centrem dobrovolných aktivit?

Chtěli byste díky dobrovolné činnosti získat pocit smysluplného trávení volného času a uspokojení z pomoci druhému? Obohatit svůj život o nové zážitky a vylepšit své komunikační dovednosti? V případě studujete-li v oblasti medicíny, zdravotnictví, psychologie, sociální práce, či speciální pedagogiky mít také možnost získat praxi v nemocničním prostředí, která je pro Vaši budoucí profesi k nezaplacení a třeba i navázat odborné kontakty?

Splňujete následující minimální požadavky?

  • Je Vám více než 18 let.
  • Jste bezúhonní a doložíte to čistým výpisem z Rejstříku trestů.
  • Jste spolehliví a když se uvážete k nějaké činnosti, je pro Vás samozřejmostí vytrvat.
  • Jste empatičtí posluchači a rádi komunikujete s druhými.
  • Jste talentovaní v oblastech: četba, vyprávění, hraní her, hra na hudební nástroj, zpěv atd.
  • Můžete věnovat pravidelně 1 x týden/ 14 dní 1-2 hodiny svého času odpoledne do 17 hodin.
  • Splňujete vše, kromě možnosti pravidelné činnosti, ale přesto máte zájem o spolupráci?

Pak, prosím, kontaktujte koordinátorku Centra dobrovolných aktivit na Ilona.Kyrsova@vfn.cz.

Ve vaší odpovědi, prosím, stručně popište: svoji zkušenost s dobrovolnou činností a nemocničním prostředím. Důvody, které Vás přivádějí ke spolupráci v rámci dobrovolné činnosti s naší nemocnicí. Vaše očekávání a přínos, jaký si myslíte, že Vaše činnost může mít. Uveďte, prosím, kontakt na sebe. Na základě Vaší zprávy se s Vámi spojíme a domluvíme na dalším postupu ohledně spolupráce.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!