Interní protikorupční program

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vydala vlastní Interní protikorupční program zaměřený na účinné a cílené předcházení a zabraňování korupčnímu jednání v podmínkách VFN.

Ve vazbě na úkol č. 6.1.5 Příkazu ministra č. 22/2019 Rezortní interní protikorupční program MZČR byl ve VFN určen zaměstnanec k plnění úkolů vyplývajících z Interního protikorupčního programu VFN. Tímto zaměstnancem je Ing. Šárka Nováková, MBA, vedoucí Odboru podpory řízení VFN.

Další související dokumenty:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!