Věda a výzkum

Vědecké výstupy

VFN patří řadu let mezi největší výzkumné organizace řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Každoročně publikují naše vědecké týmy stovky vědeckých prací v mezinárodních impaktovaných časopisech. Níže budeme přinášet nejzajímavější vědecké výstupy.


Gynekologie a porodnictví


Kardiologie

Medicínská genetika

Patologie

Urologie
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!