Informace pro pacienty

Propuštění z nemocnice

O propuštění z nemocnice Vás bude informovat lékař, který také vystaví propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře. Od zdravotnického personálu se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby i o léčebném režimu v domácím prostředí. Propouštěcí zpráva Vám bude předána při odchodu z oddělení nemocnice.

Jestliže Váš zdravotní stav po propuštění z nemocnice bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči, bude Vám zprostředkována po domluvě s Vámi, lékařem a zdravotně sociální pracovnicí VFN v potřebném rozsahu.

Pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, bude zajištěn při propuštění z nemocnice převoz sanitkou. Indikaci provádí ošetřující lékař.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!