Služby v nemocnici

Duchovní služba VFN

VFN nabízí personálu, pacientům i rodinným příslušníkům prostřednictvím týmu kaplanů duchovní službu. Každý má právo si ji vyžádat, přijmout či odmítnout. Jste-li hospitalizováni, požádejte o ni ošetřující personál.

Kontakt:

Mgr. Pavel Ruml
Nemocniční kaplan, koordinátor
+420 724 158 579
Mgr. Matěj Hájek, Th.D.
Nemocniční kaplan
+420 702 147 267
Mgr. Anna Šourková
Nemocniční kaplan
+420 728 330 629

Pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod., o víkendech pouze v urgentních případech (viz níže).

Podle Vašeho přání či potřeby s Vámi budeme:
  • hovořit
  • mlčet
  • naslouchat Vám
  • radovat se z uzdravování či s Vámi smutnit
  • a poskytneme nebo zprostředkujeme křesťanskou službu (bible, modlitba, svátosti)

Ve svých starostech, obavách či bolesti nezůstávejte sami. Duchovní služba v nemocnicích je pomáhající profesí pro všechny. Doplňuje celý ošetřovatelský tým v podpoře lidské důstojnosti a obnově životních sil ve zdraví i v nemoci Není určena jen pro tzv. „věřící“, nezískává pro „víru“.

Spolupracujeme:

Mimořádná svátostná pohotovost pro území Prahy

Pokud potřebujete v Praze po převozu do nemocnice urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144. Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Kaplanské organizace v ČR:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!