Služby v nemocnici

Kaplanská služba

Kaplanská služba patří ke standardním službám moderní nemocnice. Kaplani pomáhají každému, ať je to pacient nebo zaměstnanec, vyrovnat se s obtížnými životními situacemi. Jejich služba v nemocnici umožňuje duchovní podporu, ale není vázána na konkrétní církev. O kaplana si tedy může požádat každý bez ohledu na své vyznání nebo duchovní orientaci.

Co nemocniční kaplan nabízí

Kaplanská služba je poměrně pestrá a zahrnuje mnoho možností, jak ji využít. Jde především o tyto činnosti:

 • osobní rozhovory a konzultace,
 • doprovázení v těžkých životních situacích,
 • asistence pacientům a jejich rodinách při náročných rozhodováních,
 • pomoc při hledání řešení osobních potíží,
 • poskytnutí spirituální dimenze v obtížných situacích,
 • konzultace obecně etických problémů,
 • podpora lidské důstojnosti v konkrétních situacích,
 • intervence v konfliktních situacích.

Mýty o kaplanské službě

Kaplanská služba v nemocnici je relativně nová a velmi zatížená různými omyly a mýty. Uvádíme zde několik obecně tradovaných omylů, které pomohou přiblížit způsob, jak kaplani v nemocnici pracují.

 • Mýtus 1: Ještě neumírám. Nepotřebuji „poslední pomazání“. 

Tato služba je zde pro každého, kdo potřebuje pomoci. Pro lidi v jakékoli situaci. Kaplan nedělá rozdíl v „diagnózách“. Je zde pro každého a „poslední pomazání“ rozhodně není to, co je výlučně jeho náplní práce.

 • Mýtus 2: Kaplan mi bude „kázat“ a obviňovat z hříchů.

Kaplan rozhodně nekáže. Kaplan především naslouchá. Ví, že každý máme své světlé a stinné stránky a jeho úkolem je podporovat vše dobré a pozitivní v člověku. Moralizování a strašení nemá kaplan v popisu práce.

 • Mýtus 3: Kaplan je zakuklený farář a bude mě přesvědčovat na víru.

Přesvědčování kohokoli na cokoliv kaplan nemá v pracovní náplni, a dokonce ani nesmí. Kaplan je profesionál, který prošel náročným studiem a výcvikem a jeho úkolem je doprovázení, podpora a naslouchání. Jakákoli manipulace nebo přesvědčování je hrubým etickým prohřeškem. Kaplan doprovází úplně stejně ateistu, budhistu nebo křesťana. V případě konkrétní potřeby může zajistit duchovní péči u konkrétní církve, o kterou pacient požádá.

 • Mýtus 4: Kaplan toho má moc a je mi hloupé ho obtěžovat s mými problémy.

Kaplan nesoudí, co je velký nebo malý problém. Pokud ho oslovíte, určitě vám vyhoví. Od toho je součástí zdravotnického týmu. Jeho úkolem je pomáhat každému, kdo to potřebuje.

PhDr. Ing. Petr Krohe
Nemocniční kaplan
+420 603 482 283
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!