Fakultní poliklinika

O Fakultní poliklinice

V budově Fakultní polikliniky jsou umístěna ambulantní, resp. diagnostická a terapeutická, pracoviště jednotlivých klinik a další specializovaná pracoviště VFN (např. Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky, Centrum léčby závislosti na tabáku, Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky, Centrální odběry ÚLBLD, laboratoře KIA, Centrum podpůrné a paliativní péče, Anesteziologická ambulance, denní stacionáře apod.).

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
+420 224 966 222  
Robert Procházka
Odborný referent správy provozu
+420 727 962 595
Bc. Bohuslava Sládková
Vrchní sestra
+420 224 966 312
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!