Vzdělávání

Odbor vzdělávání

Činnost pracoviště vyplývá z konkrétních potřeb a požadavků jednotlivých pracovišť VFN a orientuje se zejména na vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a na specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů podle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění.

Odbor vzdělávání vykonává a zajišťuje:

 • specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů,
 • tvorbu vlastních vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání,
 • smlouvy s externími stážisty, specializační přípravu lékařů, kvalifikační dohody, exkurze a návštěvy včetně zahraničních,
 • proces akreditace základních a nástavbových oborů,
 • agendu rezidenčních míst ve VFN,
 • administrativní podporu při přípravě smluv o spolupráci,
 • agendu vzdělávání v certifikovaných kurzech, akreditovaných kvalifikačních kurzech a oborech specializačního vzdělávání pro pracovníky nelékařských zdravotnických povolání,
 • proces akreditace certifikovaných kurzů, specializačního vzdělávání a kvalifikačních kurzů,
 • organizační zajištění odborných praxí studentů,
 • evidenci vzdělávacích akcí,
 • povinná školení zaměstnanců VFN,
 • vzdělávací akce realizované dle požadavků jednotlivých oborů a klinik VFN,
 • odborné semináře, kurzy, konference, jazykové vzdělávání apod.

Odbor nabízí své vzdělávací služby jednotlivým pracovištím Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a je schopen uskutečňovat vybrané akce na základě objednávky i pro jiné právní subjekty.

Akreditované obory

Veřejný příslib

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!