Věda a výzkum

Klinické hodnocení a výzkum

Oddělení klinického hodnocení a výzkumu je odborný útvar poskytující komplexní služby při zahájení a realizaci studií ve VFN:

  1. Start-up fáze – komunikace se sponzorem zadávané studie, popř. komunikace se zastupující Smluvní výzkumnou organizací, klinikou, s hlavním zkoušejícím a s dalšími spolupracujícími pracovišti, jako je nemocniční lékárna, laboratoře nebo pracoviště zobrazovacích metod. V rámci této fáze je oddělením také zajišťována revize smluv ke klinickým hodnocením z hlediska právního ve spolupráci s právním oddělením VFN a z hlediska ekonomického. Celý tento proces trvá od 1-3 měsíců, přičemž velmi záleží na spolupráci každého zadavatele či Smluvní výzkumné organizace. Při přípravě smluv důsledně dbáme na minimalizaci rizik vyplývající z problematiky klinických studií.
  2. Podpora Investigators Initiated Trials (IIT), studie iniciované zkoušejícím v rámci VFN v oblasti akademického sektoru.
  3. Podpora pro zaměstnance zdravotnických pracovišť při přípravě podkladů a při vyúčtování ukončených studií, kontrola plateb, evidence smluv, fakturace a zpracování finančních přehledů a statistik.
  4. Vyplácení náhrad cestovného pacientům
  5. Spolupráce při zajištění kontrol a auditů
  6. Koordinace archivace studijní dokumentace vzniklé v rámci klinického hodnocení

Oddělení klinického hodnocení a výzkumu je rozděleno do dvou sekcí

Příprava smluv se zadavateli a podpora pro zaměstnance zdravotnických pracovišť při přípravě podkladů pro kalkulaci nákladů:

Mgr. Martina Racková
Vedoucí oddělení
+420 224 963 097
Mgr. Marie Šmídová, Dis.
Odborný referent
+420 224 963 352
Eva Sekalová
Odborný referent
+420 224 963 419
Dragica Hasalová
Odborný referent
+420 224 962 389

Fakturace, vyúčtování ukončených KH a rozúčtování výnosů, evidence a vyplácení cestovného pacientům:

Ing. Jana Ulbriková
Odborný referent financování
+420 224 963 096
Ing. Michaela Filípková
Odborný referent
+420 224 963 115
Ing. Zuzana Černá
Odborný referent financování
+420 224 963 491

 

Od 1. 1. 2018 se VFN stala členem evropské a národní infrastruktury na podporu akademického klinického výzkumu ECRIN/CZECRIN.

Logo CZECRIN

CZECRIN (Czech Clinical Research Infrastructure Network) je celonárodní výzkumná infrastruktura poskytující portfolio služeb a výzkumných kapacit pro inovativní klinický výzkum a vývoj léčiv, podporující realizaci národního a mezinárodního akademického klinického výzkumu. Jako český uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC zásadním způsobem přispívá k zapojení akademických institucí do mezinárodních projektů klinického výzkumu ve prospěch pacientů, občanů a zdravotní péče.

CZECRIN NETWORK / CZECRIN HUBs
CZECRIN buduje vědeckou odbornou sít se zaměřením na řešení léčebných výzev.
Je distribuovanou výzkumnou sítí zapojených fakultních nemocnic a zdravotnických zařízení pokrývající celé území České republiky. Propojuje české výzkumné kapacity s mezinárodními infrastrukturami realizací klinických výzkumných projektů. Společně se podílejí na ideovém vzniku a využívají kapacity a zázemí CZECRINu k úspěšnému provádění nezávislých nekomerčních klinických studií, včetně celonárodních a mezinárodních projektů.

Užitečné odkazy:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!