Jak komunikovat s VFN

Možnosti komunikace s lékaři ve VFN

VFN, jako správce Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve zdravotnických dokumentech, které můžete od našich lékařů obdržet (eRecept, výsledky vyšetření, lékařská zpráva apod.) dbá na ochranu Vašeho soukromí.

Z tohoto důvodu nabízíme tyto formy komunikace s lékařem:

  • osobně,
  • doporučeným dopisem,
  • e-mailem v případě akceptace „Souhlasu se zasíláním osobních údajů na e-mail“ (znění viz níže).

E-mailem s vlastním kvalifikovaným elektronickým podpisem (vydává kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb – přehled)
Registrací do Centrálního úložiště eReceptů přímo na SÚKLu – pouze pro eRecepty!

Znění „Souhlasu se zasíláním osobních údajů na e-mail“

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste lékaře nebo jiného pracovníka VFN požádali, aby Vám e-mailem zaslal eRecept, výsledky vyšetření, lékařskou zprávu apod. Tyto a další typy dokumentů obsahují osobní údaje Vaše, případně osoby, za níž vykonáváte příslušná práva (děti, osoby s omezenou svéprávností).

VFN dbá na ochranu Vašeho soukromí a jako správce předmětných osobních údajů Vás upozorňuje na rizika jejich zaslání běžným e-mailem, tj. nezabezpečenou e-mailovou zprávou bez využití např. šifrování obsahu. U nezabezpečeného e-mailu nelze garantovat mimo jiné to, že jeho obsah nebude po odeslání přečten, upraven či zneužit neautorizovanou osobou.

Nechcete-li tato rizika přijmout, zvolte prosím jinou cestu komunikace – jejich přehled naleznete ZDE.

Akceptujete-li tato rizika a souhlasíte-li se zasláním předmětných osobních údajů běžným e-mailem, potvrďte prosím tuto skutečnost kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Požadované údaje Vám následně budou zaslány na tuto e-mailovou adresu: (zde bude uveden konkrétní e-mail)

Souhlasím   Nesouhlasím

Tato žádost o výslovný souhlas je Vám zaslána z důvodu, že žádáte o nezabezpečený přenos osobních údajů, mezi kterými mohou být např. údaje o zdravotním stavu. Údaje o zdravotním stavu patří do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů dle článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého také pod zkratkou GDPR, a proto vyžadují vyšší míru zabezpečení.

Pokud chcete změnit svůj souhlas se zasíláním osobních údajů, můžete tak kdykoliv učinit zde.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!