O nás

Současnost

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. VFN je významným poskytovatelem zdravotních služeb, a to nejen v České republice.

VFN poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou péči ambulantní i lůžkovou, dětem i dospělým pacientům. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik a sterilních individuálně přípravovaných léčivých přípravků, dále transfuzní službu a zdravotní dopravní službu.

Na pracovištích společných s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vytváří širokou základnu nejen pro diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči, ale také pro výuku, vědu a výzkum. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení v roce 1790 až do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm a hlavním výukovým pracovištěm 1. LF UK. Spolupracuje s mnoha dalšími vzdělávacími institucemi z celé ČR.

Základní nosné programy VFN jsou:

  • diagnostika a léčba nádorových onemocnění
  • péče o matku a dítě
  • diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
  • komplexní stomatologická a maxilofaciální péče
  • diagnostika a léčba chorob krve a krvetvorných orgánů
  • výzkum a léčba metabolických poruch
  • diagnostika a léčba demyelinizačních onemocnění

Komplexní multioborová spolupráce mezi klinikami a ústavy je základem moderní medicínské péče, kterou pro Vás zajišťujeme na 44 klinikách, ústavech a odděleních Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vše od vysoké odbornosti týmů, dostupnosti moderních vyšetřovacích i léčebných metod až po maximální snahu o empatii zdravotníků všech kategorií je tu pro Vás. Specifika velké fakultní nemocnice přináší i řadu zvláštností. Jde zejména o přítomnost studentů lékařství, ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů. Jejich výuka není možná bez Vaší spolupráce. Nemocnice Vám za to poskytuje vysokou kvalitu a odbornost péče. Pokud Váš zdravotní stav dovolí, mějte s budoucí generací zdravotníků trpělivost a poskytněte jim a jejich učitelům svou pomoc nejen při vzdělání, ale i při výchově k pochopení nemocných a jejich světa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!