Odběrové centrum

Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

tím, že jste si necháte provést odběr krve, předpokládáme, že s tímto odběrem souhlasíte. Proto dovolte několik informací k odběru krve:

 • před odběrem krve dbejte pokynů lékaře – některé odběry vyžadují provedení nalačno nebo dodržení určité diety;
 • dbejte na dostatečné zavodnění organismu (minerálky, neslazené čaje, apod.);
 • pokud užíváte léky na ředění krve, informujte zdravotnický personál;
 • po odběru krve je nezbytně nutné stlačit místo vpichu po dobu nejméně 2 až 5 minut, zabráníte vzniku hematomu (modřiny) v místě vpichu;
 • v den odběru nenoste těžké věci v ruce, ze které byl odběr proveden, necvičte.

Rizika spojená s odběrem krve ze žíly jsou: lehké nebo mírné nepohodlí v místě vpichu, slabé závratě (pravděpodobnost výskytu je možné snížit dostatečným příjmem tekutin – doporučují se neslazené nápoje), bolest, modřina nebo krvácení v místě, ze kterého byla krev odebrána. Riziko vzniku infekce v místě vpichu je minimální. V rámci prevence a minimalizace výskytu těchto rizik se dodržují stanovené standardní postupy a opatření.

Odběr nepředstavuje žádné zvýšené riziko u těhotných žen.

Pokud po zákroku pociťujete jakékoli nepohodlí či obtíže, informujte svého lékaře.

V rámci zvyšování kvality našich služeb jsme pro Vás připravili krátký dotazník. Jeho vyplnění Vám zabere maximálně 3 minuty. Děkujeme Vám předem za vyplnění, Vašeho názoru si velmi vážíme.

 


Informace pro pacienty k provedení oGTT
(orálního glukózového tolerančního testu – glykemické křivky)

Indikace testu

Podezření na poruchu glukózové tolerance či onemocnění diabetes mellitus – zvýšená glykémie nalačno (opakovaně mezi 5,60 – 6.99 mmol/l) diferenciální diagnostika hypoglykémií, glykosurie. U těhotných žen podezření na gestační diabetes mellitus, anamnéza porodu dítěte o hmotnosti nad 4 kg.

Kontraindikace provedení vyšetření: krátká doba po přerušení léčby diabetogenně působícími léky – nutné vynechat před testem alespoň na 3 týdny – určí ošetřující lékař.

Příprava před vyšetřením

Strava osoby připravované k testu má být nejméně 3 dny před testem bohatá na sacharidy.

Pacient má konzumovat obvyklou potravu a dodržovat obvyklou fyzickou námahu.

Hladovění před testem má trvat nejméně 8 hodin. Pokud je to možné, lékař doporučí vynechání některých léků.

Provedení testu

Test se provádí ráno mezi 7. a 8. hodinou ranní. Pacient se přihlásí v recepci Odběrového centra. Následuje odběr krve ze žíly a po vyhodnocení hladiny glukózy nalačno podání nápoje s 75 g glukózy v 250 ml vody.

Glukóza se nepodává (test se dále neprovádí) pokud glykémie nalačno přesáhne hodnotu 7.0 mmol/l,  u těhotných žen 5,0 mmol/l. Během testu pacient dodržuje tělesný a duševní klid, nejí, nepije, nekouří.

Po 1 hodině (jen u těhotných) a po 2 hodinách (u všech pacientů) od podání nápoje následuje další odběr krve ze žíly.

Ve stanovenou dobu se pacient hlásí na odběry k sestře, která prováděla 1. odběr.

Celková doba trvání testu je nejméně 2,5 hodiny.

Pacient je po celou dobu sledován, neopouští pracoviště Odběrového centra. Personál ověřuje, zda pacient vypil celou dávku nápoje, sleduje dodržování režimu a případné obtíže (nevolnost, zvracení, průjem apod.). V případě výskytu obtíží musí pacient oznámit tyto skutečnosti personálu.

Dostupnost vyšetření  

Rutinní vyšetření: Po – Pá od 6.30 – 8.00 hod. bez objednání na OC ÚLBLD VFN, Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, přízemí budovy vpravo od hlavního vchodu.

Postupujte přesně dle pokynů, aby vyšetření mělo co nejvyšší informační hodnotu.

 


Informace pro pacienty před odběrem krve z portu nebo kanyly

 • Před odběrem krve dbejte pokynů lékaře – některé odběry vyžadují provedení nalačno nebo dodržení určité diety;
 • Dbejte na dostatečné zavodnění organismu (minerálky, neslazené čaje, apod.);

Komplikace spojené s používáním port systému

 • dekubitus v místě vpichu
 • rotace nebo posunutí komůrky
 • migrace a zalomení kanyly
 • eroze kůže
 • porucha žilní stěny
 • krvácení při nabodnutí
 • vznik extravazátu

Technické komplikace systému

 • prasknutí portu nebo kanyly
 • netěsnost spojení komůrky s kanylou
 • rozpojení systému

Infekční komplikace

 • infekční komplikace v místě vpichu jehly do vlastního portu (komůrky)
 • infekce podkožní kapsy portu (podél tunelu katétru)
 • katétrová sepse

Neinfekční reakce tkáně v místě vpichu jehly do portu

 • trombotické komplikace
 • trombotický uzávěr katétru

V rámci prevence a minimalizace výskytu těchto rizik a komplikací se dodržují stanovené standardní postupy a opatření.

V případě výskytu obtíží či komplikací informujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo ambulanci bolesti VFN.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!