Informace pro návštěvníky

Parkování ve VFN

Řidič je v areálech VFN povinen dodržovat:

  • pravidla silničního provozu stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra,
  • vnitřní předpisy VFN,
  • pokyny vrátných.

Parkovací lístek obdržený při vjezdu (příp. parkovací karta) musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla.

Parkovací lístek opravňuje k vjezdu a stání po dobu 30 minut v areálech VFN. Po překročení časového limitu (doba vjezdu vyznačena na parkovacím lístku vydaném při vjezdu) je účtován poplatek 40 Kč za každých započatých 30 minut – splatné při výjezdu z areálu.

Zastavení a stání není povoleno v areálu nemocnice dle dopravního řešení:

  • v zónách označených žlutou a žlutou hřebenovou čárou,
  • na průjezdných komunikacích sloužících pro vozidla Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru,
  • na stáních vyhrazených (adresných) pro jiná vozidla,
  • na stáních pro sanitní vozidla.

Nesmí být omezen ani ohrožen provoz, zejména průjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. V případě porušení této povinnosti se řidič dopouští přestupku, který může vést k ohrožení zdraví a životů pacientů. Pokud vozidlo jednoznačně omezí průjezd areálem nebo poruší dopravní značení, bude odtaženo na náklady majitele.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!